Elektrisch aangedreven voertuigen

home
issues
cities
actions
faq
links
contact

Problemen

Het verkeer is verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de luchtvervuiling in onze steden. Dit heeft nadelige gevolgen zowel op lokaal vlak, met schadelijke emissies die de onze gezondheid en ons erfgoed bedreigen, als op globaal vlak, met broeikasgassen die ons klimaat aantasten.
Verder zorgt het verkeer voor een aanzienlijke lawaaihinder die het leven in onze steden onaangenaam maakt.

Oplossingen

In stadsverkeer, omwille van hun gunstig effect op het leefmilieu, vormen elektrisch aangedreven voertuigen een belangrijke factor voor de verbetering van het verkeer en meer in het bijzonder voor een gezonder leefomgeving.

Het "elektrisch aangedreven voertuig", met zijn schone en zuinige elektrische drijflijn, die zowel batterij-elektrisch, hybride of brandstofcel kan zijn, vermindert emissies en energieverbruik en baant de weg naar een waarachtige duurzame mobiliteit.

 

© 2004 CITELEC. Alle rechten voorbehouden. Reproductie geoorloofd mits opgave van de bron.