Welkom bij CITELEC !

home
issues
cities
actions
faq
links
contact

EVS24: kom naar het grootste EV-gebeuren ter wereld!

 

Petitie voor de promotie van elektrisch aangedreven voertuigen

Historiek

CITELEC is de vereniging van Europese steden die belangstelling hebben voor elektrische voertuigen. Zij werd opgericht in 1990 onder de auspiciën van de Europese Gemeenschap, en is een internationale vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht.

Doel

CITELEC streeft ernaar de idee van de elektrische mobiliteit te verspreiden, door haar leden te informeren aangaande de ontwikkelingen rond elektrisch aangedreven voertuigen, door deel te nemen aan onderzoeks- en demonstratieprogramma's in het gebied, door voertuigen en bijhorende technologieën zoals laadinfrastructuur te testen, en door deel te nemen aan de internationale normalisatie.

Onze Website

De CITELEC website informeert u over de activiteiten van de vereniging, haar leden en acties, en gidst u door de wereld van de elektrische mobiliteit.

© 2004 CITELEC. Alle rechten voorbehouden. Reproductie geoorloofd mits opgave van de bron.